Tanáraink

Baloghné Kiss Gyöngyi tagintézmény-vezető, magyar 
Deák-Németh Ildikó ének 
dr. Holczerné Tóth Melinda nemzetiségi német 
Emmert Józsefné osztályfőnök 1.o., nemzetiségi német 
Frank Csaba osztályfőnök 8.o., fizika, kémia, biológia, természetismeret, informatika,  
Hermanné Marcz Éva nemzetiségi német, német népismeret 
Kis-Gadó Csabáné osztályfőnök 7.o., földrajz, testnevelés, természetismeret 
Lászlóné Szőke Csilla magyar, erkölcstan 
Liliomné Pávkovics Judit osztályfőnök 6.o., történelem, rajz, technika, hon- és népismeret, erkölcstan 
Mikola Anita  
Mile Tünde Ágnes osztályfőnök 4. o. 
Paczári Lászlóné osztályfőnök 8.o., matematika, informatika 
Schmidt Gabriella nemzetiségi német 
Skaliczki Judit testnevelés 
Treutz László osztályfőnök 3.o. 
Vörösné Schmidt Anikó gyógypedagógus 
Zerényi Tilda osztályfőnök 2.o.,