Tanáraink

Baloghné Kiss Gyöngyi tagintézmény-vezető, magyar 
Deák-Németh Ildikó ének 
dr. Holczerné Tóth Melinda nemzetiségi német 
Emmert Józsefné osztályfőnök 2.o., nemzetiségi német 
Hermanné Marcz Éva nemzetiségi német, német népismeret 
Hohmann Dénes fizika 
Kis-Gadó Csabáné osztályfőnök 8.o., földrajz, testnevelés, természetismeret 
Kremné Kisfali Mária kémia 
Lászlóné Szőke Csilla osztályfőnök 6. o., magyar, erkölcstan 
Liliomné Pávkovics Judit történelem, rajz, technika, hon- és népismeret, erkölcstan 
Mile Tünde Ágnes osztályfőnök 1. o. 
Paczári Lászlóné osztályfőnök 5.o., matematika, informatika 
Schmidt Gabriella nemzetiségi német 
Skaliczki Judit testnevelés, ének, napközi 
Treutz László osztályfőnök 4.o. 
Vörösné Schmidt Anikó gyógypedagógus 
Zerényi Tilda osztályfőnök 3.o.,